O nás

Rodinné podnikanie

Sme rodiny, ktorým záleží na vzťahoch, správnej výchove detí a v neposlednom rade aj na kvalite potravín. Naša krajina má veľký potenciál a mnohé z dovážaných potravín by sme si vedeli vyrobiť aj sami. Chceme podporiť lokálne podnikanie a produkovať potraviny z miestnych zdrojov. Nepotrebujeme certifikované bio-potraviny, stačí nám vedomosť, že ich pripravujeme kvalitne s dobrým úmyslom a čistým svedomím.

Naše rodinné gazdovstvo predstavuje podnikanie rodín, kde každý člen sa môže zapojiť. Je to na jeho dobrej vôli, ale vítaný je každý. Ide o podnikanie, kde nie sú tajnosti a k dispozícií sú všetky informácie. Manželky vedia, čo robia ich manželia a aj o všetkom, čo s tým súvisí (financie, plány, týždenný rozpis služieb a pod.). A samozrejme, aj manželia vedia čo robia manželky :)

Deti

Deti a ich výchova sú dôležitou súčasťou. Chceme vybudovať rodinné gazdovstvo vedené rozvážne a s láskou, pretože to považujeme za vynikajúci priestor pre vštepovanie hodnôt a vzdelávanie. Ako aj priestor, kde rodičia môžu byť deťom príkladom čestného a spravodlivého pracujúceho človeka. Celé gazdovstvo chceme uspôsobiť tak, aby deti mohli chodiť do práce s rodičmi a tráviť tam aktívny čas. Aj týmto by sme radi priniesli nový model fungovania rodín v rámci rodinného podnikania. Chceme byť inovatívni, no nechceme sa vzdať našich hodnôt.

Lokálnosť a komunitou podporované poľnohospodárstvo

Chceme podporovať lokálne podnikanie. Myslíme si, že je dôležité správne využívať potenciál krajiny a ľudí. Chceme prispieť k zvyšovaniu miery sebestačnosti, tzn. nebyť závislí od importu produktov, ktoré si vieme vyrobiť sami. (Prečo je lokálne podnikanie také dôležité sa dočítate tu: …………….. )

Naša snaha však nekončí v našej lokalite. Chceme prispieť k  rozšíreniu myšlienky komunitou podporovaného poľnohospodárstva na Slovensku. Chceme poskytnúť riešenia na problémy, ktoré sa nám podarí nám na našej ceste prekonať.

(Komunitou podporované poľnohospodárstvo…)

Koncept

Časom chceme všetko vyrábať sami, od jogurtov cez med až po múku. Zatiaľ postačí, keď budeme získavať produkty z akejkoľvek domácej výroby.

Z gazdovstva chceme vytvoriť aj oddychový areál pre rodiny, prevádzkovaný za každého počasia a ročného obdobia.